Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 

Postoji nekoliko slučajeva u okviru poslovanja našeg tržnog centra u kojima ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti. Više informacija o tome možete naći u daljem tekstu:

Mi smo Nepi Real Estate Project One doo sa sedištem u Novom Sadu, na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Srbija, registrovano pod brojem 21165719 poreski identifikacioni broj (PIB) 109345294 (u daljem tekstu „Promenada Novi Sad„).

Ovaj Memorandum upućen je svim licima na koja se podaci odnose koja posećuju naš tržni centar ili njegovu internet stranicu, učestvuju u promotivnim kampanjama ili sličnim događajima koje priređujemo u tržnom centru ili preko interneta, kao i licima na koja se podaci odnose koja zastupaju dobavljače/partnere/saradnike ili zakupce koji imaju zaključen ugovorni odnos sa Promenada Novi Sad.

Način na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti razlikovaće se u zavisnosti od vašeg odnosa sa

Promenada Novi Sad

Za više informacija odaberite ispod kategoriju koja se odnosi na vas:

U svakom od ovih slučajeva imate veći broj prava, koja možete ostvarivati pojedinačno ili kumulativno, u vezi sa vašim podacima o ličnosti kojima Promenada Novi Sad raspolaže. Informacije o tim pravima i načinu njihovog ostvarivanja naći ćete u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose.

Obavezujemo se da ćemo obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i sa najboljim praksama u ovoj oblasti. Više informacija naći ćete u odeljku Bezbednost i tačnost podataka.

Osim toga, određeno je Lice za zaštitu podataka na nivou NEPI Rockcastle Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju sumnji u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu.

Lice za zaštitu podataka možete kontaktirati pisanim zahtevom sa datumom i potpisom, a njegovi podaci za kontakt su sledeći:

1  Posetioci internet stranice tržnog centra

Kada pristupite internet stranici Promenade Novi Sad („Internet stranica„) ili odlučite da otvorite nalog na njoj („Nalog„), Promenada Novi Sad će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa Internet stranici ili vašem Nalogu.

1.1  Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za pristupanje Nalogu, kao što je: lozinka
 • Podaci za kontakt, kao što su: imejl adresa, broj telefona
 • Podaci o vašim ukusima/interesovanjima, kao što su podaci o vašim područjima interesovanja – moda, tehnologija, kućni ljubimci itd.
 • Podaci o vašoj interakciji sa Internet stranicom, kao što su: podaci o radnjama koje ste tražili, činjenica da ste izabrali određenu seriju proizvoda/usluga kao svoje omiljene i da ste izabrali seriju događaja u kojima želite da učestvujete, kao i frekvencija vaših poseta našoj Internet stranici/pristupa
 • Demografski podaci, kao što su: pol, grad i kraj u kojem živite, bračno stanje, porodično stanje, broj dece i njihove godine starosti
 • Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade, slike
 • Finansijski podaci, kao što su: broj računa u banci
 • Podaci koji se prikupljaju preko kolačića i sličnih tehničkih sredstava (tj. malih tekstualnih datoteka sačuvanih na vašem računaru, telefonu, tabletu ili mobilnom uređaju, koji sadrže podatke o vašoj aktivnosti na tim internet stranicama/aplikacijama), kao što su: podstrane kojima ste pristupili, vreme koje ste proveli na određenoj
 • Podaci sa društvenih mreža, kao što su: jedinstveni identifikacioni kod koji dodeljuje Facebook mreža

Obrada podataka o ličnosti označenih kao obavezna polja u određenim obrascima na Internet stranici (kao što su ime, prezime, imejl adresa, broj telefona, podaci o lokaciji) smatra se neophodnom za potrebe pružanja usluga dostupnih preko Naloga. Stoga je neophodno da te podatke o ličnosti dostavite Promenadi Novi Sad, pošto se određene funkcije Naloga mogu koristiti jedino pomoću njih. Ako odbijete da nam dostavite te podatke, Promenada Novi Sad neće biti u mogućnosti da vam stavi na raspolaganje sve funkcije Naloga.

U slučaju Internet stranice, prikupljamo i podatke o vašoj IP adresi, ali njih za sada ne obrađujemo i ne koristimo ni u kakve druge svrhe.

1.2 Korišćenje podataka o ličnosti

Br.Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.   Omogućavanje pristupa nalogu (uključujući i proveru minimalne starosti od 16 godina u cilju dozvole pristupa nalogu)Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
2.   Pružanje usluga naloga (tj. Korišćenje svih funkcija naloga)Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
3.   Kontaktiranje korisnika u cilju obaveštavanja o nalogu (podaci koji nisu marketinške prirode, već se tiču isključivo podešavanja naloga)Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja naloga)
4.   Slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja preko sredstava komunikacije za koja ste dali svoj pristanak u trenutku otvaranja naloga, u svrhu promocije naših aktivnosti, ponuda i proizvoda, grupe i njenih partnera; Dalje informacije o partnerima Promenada Novi Sad dostupne su  ovdePristanak   Napominjemo da se oglasne poruke mogu slati i kao posledica profilisanja, i nezavisno od njega.
5.   Profilisanje korisnika u cilju predstavljanja sadržaja prilagođenih njegovim interesovanjima, kao i unapređenja pruženih usluga. Za više informacija o tome kako da identifikujete svoja interesovanja pogledajte ovdeVaš pristanak na obradu
6.   Slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja opšte prirode (biltena) e-poštom na adresu koju ste dostavili kada ste se prijavili za bilten, u cilju promocije naših aktivnosti, ponuda i proizvoda, grupe i njenih partnera.   Dalje informacije o partnerima Promenada Novi Sad dostupne su ovdeVaš pristanak na obradu
7.   Priređivanje tombola, nagradnih igara i drugih sličnih kampanjaIzvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)
8.   Vođenje kampanja direktnog oglašavanja u određenom regionu ili za korisnike aplikacije wazeVaš pristanak na obradu
9.   Upravljanje i vođenje naloga na društvenim mrežama tržnog centra; vođenje kampanja na društvenim mrežamaVaš pristanak na obradu
10.          Sprovođenje anketa ili drugih vidova ispitivanja tržištaLegitimni interes da promovišemo tržni centar i steknemo bolje razumevanje potreba tržišta
11.          Sprovođenje internih analiza (uključujući i statističke analize i izveštaje) portfolija kupaca u cilju unapređenja i razvoja usluga, kao i izrada studija i analiza tržišta u cilju unapređenja i razvoja usluga Promenada Novi Sad, grupe i partnera           Dalje informacije o  Promenada Novi Sad grupi i partnerima  Promenada Novi Sad dostupne su ovde  Naši legitimni interesi su poznavanje tržišta, strateški razvoj, kao i razvoj i unapređenje naših usluga
12.          Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
13.          Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Promenada Novi Sad jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
14.          ArhiviranjeZakonska obaveza
15.          Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad kao i revizije ili istrage Promenada Novi SadLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad
16.          Ostvarivanje visokog nivoa bezbednosti informacionih sistema (npr. Aplikacija, mreže, infrastrukture, internet stranice)Legitimni interes da obezbedimo naše računarske sisteme
17.          Pružanje podrške na zahtev korisnikaIzvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa opštim uslovima korišćenja internet stranice)
18.          Dokumentovanje vašeg pristanka na obraduZakonska obaveza
19.          Korišćenje kolačića za potrebe oglašavanja u svrhu: –         Profilisanja, tzv. Veb profilisanje, koje obuhvata korišćenje kolačića u cilju praćenja internetne i opšte aktivnosti korisnika kako bi mu se predstavljali sadržaji prilagođeni njegovim interesovanjima, –         Sprovođenje kampanja ciljanog oglašavanja ili podsećanja kupca na proizvode koje je već kupio Dalje informacije o kolačićima naći ćete u pravilniku o upotrebi kolačića ovdeVaš pristanak na obradu
20.          Stvaranje statistika namenjenih pružanju informacija o radu internet stranice i prikazanim oglasnim kampanjama (kao što su broj korisnika koji su posetili stranicu kampanje, broj korisnika koji su videli reklamu za kampanju itd.); ovo se čini korišćenjem kolačića za analizu prometa Dalje informacije o kolačićima naći ćete u pravilniku o upotrebi kolačića ovde Legitimni interes da (i) unapredimo sadržaj internet stranice i kampanja koje se na njoj sprovode, kao i da što bolje procenimo ključne pokazatelje učinaka (key performance indicators; kpi) oglasnih kampanja koje se sprovode na internet stranici i da (ii) obezbedimo rad, pristup i tehničko korišćenje internet stranice i pružimo vam one usluge koje ste vi sami izričito zahtevali
21.          Korišćenje kolačića neophodnih za rad internet stranice Dalje informacije o kolačićima naći ćete u pravilniku o upotrebi kolačića ovdeIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa internet stranici)

 

1.3 Dodatne informacije o profilisanju

Promenada Novi Sad vrši profilisanje na osnovu vaših podataka o ličnosti kojima raspolaže – podataka o vašim ukusima/interesovanjima, vašoj interakciji sa Internet stranicom, podataka prikupljenih putem kolačića. Po analizi tih podataka, u mogućnosti smo da identifikujemo vaše ukuse, interesovanja i kupovnu moć i da ih povežemo sa uslugama koje vam pružamo ili proizvodima koje oglašavamo.

Zatim, Promenada Novi Sad automatizovanim postupcima podešava sadržaj materijala direktnog oglašavanja koje će vam slati. Ti automatizovani postupci se jezikom prava nazivaju „automatizovano donošenje pojedinačnih odluka„.

Stoga će, kada Promenada Novi Sad bude tačno identifikovao vaše ukuse i sadržaje koji vas interesuju, poruke direktnog oglašavanja koje ćete primati biti prilagođene vašim ukusima, ubedljive i primenjive na vas u najvećoj mogućoj meri, pa tako mogu uticati i na vaše izbore (tj. ubediti vas da kupite određeni proizvod/uslugu koja se oglašava dostavljenim materijalima).

U vezi sa obradom podataka automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka na raspolaganju vam je niz dodatnih prava, kao što su (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku. Pored toga, možete u bilo kom trenutku opozvati svoj pristanak na način predviđen ovim Memorandumom u odeljku

Prava lica na koja se podaci odnose.

1.4 Rok čuvanja

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

Ako imate nalog, Promenada Novi Sad obrađuje i čuva vaše podatke o ličnosti od trenutka kada odlučite da otvorite Nalog na Internet stranici do trenutka kada odlučite da izbrišete Nalog. Kada odlučite da izbrišete svoj Nalog, Promenada Novi Sad će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa Promenada Novi Sad koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage.

Kada je, pak, reč o korišćenju vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, Promenada Novi Sad  će ih čuvati od trenutka davanja pristanka za tu vrstu obrade pa do dana opoziva pristanka. Kada odlučite da opozovete svoj pristanak, Promenada Novi Sad će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa Promenada Novi Sad koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju eventualnog sudskog postupka, pritužbe ili istrage (ali ih neće koristiti u svrhu dostavljanja poruka direktnog oglašavanja).

 

1.5 Odobravanje pristupa trećim licima

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima smo (mi sami ili planirani primaoci) u stanju da dokažemo legitiman razlog, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • pružaoci IT usluga (kao što su održavanje i razvoj softvera, održavanje i razvoj internet stranice);
 • Pružaoci usluga oglašavanja, među kojima su pružaoci sledećih usluga: ispitivanja tržišta, marketinških komunikacija, praćenja internetnog saobraćaja i ponašanja korisnika, prilagođavanja različitih vrsta oglašavanja potrošačima, oglašavanja preko društvenih mreža, pripreme sadržaja marketinških obrazaca,
 • Društva u okviru grupe

Kako je Promenada Novi Sad deo Nepi Rockcastle grupe društava („Grupa„), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Promenada Novi Sad ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju. Listu društava u okviru Grupe možete naći na sledećoj adresi: https://nepirockcastle.com/portfolio/

 • Partneri Promenada Novi Sad

Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica („Partneri„). To su partneri koje Promenada Novi Sad promoviše putem direktnog oglašavanja u okviru poslovnog odnosa sa vama, a koji su obično zakupci prostora u Promenada Novi Sad. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako je Promenada Novi Sad dobio vašu prethodnu saglasnost za to. Kompletna lista Partnera ažurira se tromesečno, a možete je naći OVDE

Od tih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da osiguraju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Promenada Novi Sad generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Promenada Novi Sad će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

2 Posetioci i kupci tržnog centra

 

2.1 Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Posebni identifikacioni podaci, odnosno JMBG
 • Podaci za kontakt, kao što su: imejl adresa, broj telefona
 • Slika
 • Podaci o vozilu za koje je obezbeđeno parking mesto na parkiralištu tržnog centra, kao što su: marka, model i registarski broj
 • Podaci o dolasku na parkiralište tržnog centra, kao što su: vreme dolaska, vreme odlaska, dužina boravka
 • MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)
 • Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade
 • Finansijski podaci, kao što su: broj računa u banci

 

2.2 Korišćenje podataka o ličnosti

Br.Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.   Video nadzor putem cctv sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištimaLegitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru
2.   Omogućavanje pristupa parkingu tržnog centraIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)
3.   Fotografisanje i korišćenje fotografija (uključujući i one na kojima se prikazuje vaša slika) u cilju promocije tržnog centraVaš pristanak na obradu
4.   Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanovaZakonska obaveza
5.   Omogućavanje pristupa besplatnoj wifi mrežiIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)
6.   Priređivanje tombola, nagradnih igara, događaja ili oglasnih kampanja u tržnom centru, uključujući i dodelu osvojenih nagradaIzvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)
7.   Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centruNaš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra
8.   Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centruIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)
9.   Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
10.   Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Promenada Novi Sad jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
11.   ArhiviranjeZakonska obaveza
12.   Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad  kao i revizije ili istrage Promenada Novi SadLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad

 

2.3 Rok čuvanja

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

 • CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano pravnim postupcima koji se vode.
 • WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.

 

2.4 Odobravanje pristupa trećim licima:

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor preko CCTV uređaja i sistem kontrole pristupa parkiralištu, Promenada Novi Sad sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.
 • Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o učešću u kampanjama i događajima, kao i upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Promenada Novi Sad obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.
 • Društva u okviru grupe

Kako je Promenada Novi Sad deo Nepi Rockcastle grupe društava („Grupa„), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Promenada Novi Sad ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju.Listu društava u okviru Grupe možete naći na SLEDEĆOJ ADRESI

 • Partneri Promenada Novi Sad

Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica („Partneri„).To su partneri koje Promenada Novi Sad promoviše putem direktnog oglašavanja u okviru poslovnog odnosa sa vama, a koji su obično zakupci prostora u Promenada Novi Sad. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako je Promenada Novi Sad dobio vašu prethodnu saglasnost za to. Kompletna lista Partnera ažurira se tromesečno, a možete je naći OVDE

 • Upravnik imovine Promenada Novi Sad.

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Promenada Novi Sad generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Promenada Novi Sad će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 

3 Zastupnici ugovornih partnera (dobavljača/zakupaca prostora u tržnom centru/saradnika)

 

3.1 Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za kontakt, kao što su: imejl adresa, broj telefona
 • Podaci o radnom mestu, kao što su: funkcija, društvo kod kojeg ste zaposleni ili koje zastupate

 

3.2 Korišćenje podataka o ličnosti

Br.Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.Zaključenje i izvršenje ugovora o zakupu i ostalih trgovinskih ugovoraLegitimni interes da obavljamo svoju delatnost i zaključujemo punovažne trgovinske ugovore koji su za nju tipični (tj. Ugovore o zakupu poslovnih prostora)
2.Kontakt sa mogućim budućim zakupcima tržnog centra (potencijalnim zakupcima)Legitimni interes da promovišemo svoje poslovanje i tržni centar mogućim zakupcima (potencijalnim zakupcima)
3.Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (know-your customer; kyc)Zakonska obaveza
4.Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
5.Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
6.ArhiviranjeZakonska obaveza
7.Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad, kao i revizije ili istrage Promenada Novi SadLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad

 

3.3 Rok čuvanja

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

 

3.4 Odobravanje pristupa trećim licima

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • Društva u okviru grupe

Kako je Promenada Novi Sad deo Nepi Rockcastle grupe društava („Grupa„), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Promenada Novi Sad ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju. Listu društava u okviru Grupe možete naći na SLEDEĆOJ ADRESI

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Promenada Novi Sad generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Promenada Novi Sad će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 

4 Zaposleni kod dobavljača, saradnika ili zakupaca tržnog centra

 

4.1 Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za kontakt, kao što su: imejl adresa, broj telefona
 • Slika
 • MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)

 

4.2 Korišćenje podataka o ličnosti

Br.Svrha obrade podataka o ličnostiPravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.Video nadzor putem cctv sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištimaLegitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru
2.Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centruOmogućavanje zaposlenima zakupaca pristupa prodajnim prostorima van radnog vremena tržnog centra
3.Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanovaZakonska obaveza
4.Omogućavanje pristupa besplatnoj wifi mrežiIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)
5.Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centruNaš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra
6.Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centruNaš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra
7.Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (know-your customer; kyc)Zakonska obaveza
8.Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
9.Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Promenada Novi Sad jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
10.ArhiviranjeZakonska obaveza
11.Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad, kao i revizije ili istrage Promenada Novi SadLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Promenada Novi Sad

 

4.3 Rok čuvanja

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

 • CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano pravnim postupcima koji se vode.
 • WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.

 

4.4 Odobravanje pristupa trećim licima

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor preko CCTV uređaja i sistem kontrole pristupa parkiralištu, zakupodavac sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.
 • Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Promenada Novi Sad obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.
 • Upravnik imovine Promenada Novi Sad.

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Promenada Novi Sad generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Promenada Novi Sad će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 

5 Bezbednost i tačnost podataka o ličnosti

Preduzećemo sve potrebne mere bezbednosti da vaše podatke o ličnosti koji su preneti, pohranjeni ili na drugi način obrađivani zaštitimo od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i svih drugih vidova nezakonite obrade. Mere bezbednosti koje primenjujemo u vezi sa vašim podacima o ličnosti obezbeđuju trajnu poverljivost, integritet, raspoloživost i otpornost sistema i usluga obrade, i omogućavaju nam da, u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata, u najkraćem roku ponovo uspostavimo raspoloživost i pristup podacima o ličnosti.

Svi podaci o ličnosti obrađuju se preko bezbednih stranica koje koriste SSL sistem kriptozaštite, označen simbolom katanca, smeštenim na vrhu prozora čitača.

Za više informacija o standardima bezbednosti na Internet stranici pogledajte odeljak „Pomoć„.

Osim toga, svi podaci koji se prenose preko Naloga su, radi bezbednosti podataka i čuvanja njihove tajnosti, zaštićeni lozinkom. Promenada Novi Sad ulaže sve potrebne napore i koristi adekvatne informacione tehnologije da osigura zaštitu i bezbednost podataka koje nam poveravate.

U slučajevima povrede podataka o ličnosti predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Promenada Novi Sad će na propisan način obavestiti nadležne organe i lica.

Promenada Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti koji su tačni i uspostavio je i primenjuje postupke za njihovo redovno ažuriranje. Dakle, Promenada Novi Sad, za potrebe obrade, preduzima sve potrebne mere da obezbedi da svi netačni podaci o ličnosti budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni.

 

6 Prava lica na koja se podaci odnose u pogledu obrade podataka o ličnosti:

(a) Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Na zahtev dostavljamo i kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo. Rukovalac će zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose.

(b) Pravo na ispravku – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

(c) Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav„) – u slučajevima izričito predviđenim zakonom, imate pravo na to da Promenada Novi Sad izbriše vaše podatke. Brisanje podataka o ličnosti možete zahtevati u sledećim slučajevima:

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili obrađivani;
 • opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;
 • podnosite prigovor na obradu u skladu sa vašim zakonskim pravom na prigovor;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza.

(d) Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti;
 • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.

(e) Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na našem legitimnom interesu.

(f) Pravo na prenosivost podataka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti primi od rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje je lice na koje se podaci odnose lično dostavilo rukovaocu i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu ugovora ili pristanka.

(g) Pravo na podnošenje pritužbe – lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane rukovaoca izvršena suprotno odredbama zakona. Pritužba se podnosi Nacionalnom organu nadležnom za nadzor obrade podataka o ličnosti kao što je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti – podaci dostupni na stranici  www.poverenik.rs

(h) Pravo na opoziv pristanka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane rukovaoca u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

(i) Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka prilikom pružanja usluga – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ako ta odluka značajno utiče na njegov položaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, (b) pravo lica na koje se podaci odnose da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, (c) pravo na obrazloženje odluke, kao i (d) pravo lica na koje se podaci odnose da ospori odluku pred ovlašćenim licem rukovaoca.

Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, dostupnim na njegovoj zvaničnoj internet stranici www.poverenik.rs) mogu se ostvariti u bilo kom trenutku, bilo individualno ili kolektivno, slanjem dopisa/poruke na sledeće načine:

 • poštom, na adresu: Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad, Srbija

 

Svoje pravo na opoziv pristanka za dostavljanje poruka direktnog oglašavanja (biltena) možete ostvariti putem e-pošte, klikom na hipervezu za odjavljivanje (unsubscribe), koja se nalazi u svakoj poruci ove vrste.