Politika privatnosti

Memorandum

 


MEMORANDUM O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

U okviru poslovne delatnosti koju obavlja Promenada Novi Sad postoji nekoliko situacija u kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Više informacija o tome možete naći u daljem tekstu:

 

Mi smo NEPI Real Estate Project One d.o.o. Novi Sad, društvo sa sedištem u Republici Srbiji na adresi Bulevar oslobođenja 119, Novi Sad, MB 21165719, PIB: 109345294 (u daljem tekstu „Rukovalac„), deo NEPI Rockcastle Grupe.
Za potrebe promocije Promenade Novi Sad, sarađujemo sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe:

 

• NE Property BV 7-29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, 3rd Floor, Amsterdam, Holandija, registrovanim kod Privredne komore Holandije pod brojem 34285470


• NEPI Investment Management SRL
Calea Floreasca 169A, Cladirea A, sectiunea 5.1, biroul 14, Sector 1, Bukurešt, Rumunija, registrovanim u Registru privrednih subjekata pod brojem J40/16378/2007, jedinstveni registarski broj (CUI) RO22342136

 

• Marketing Advisers SRL Calea Floreasca 169A, Cladirea A, Sectiunea A5.1, biroul 37, Sector 1, Bukurešt, Rumunija, registrovanim u Registru privrednih subjekata pod brojem J40/50498/2014, jedinstveni registarski broj (CUI) RO33099670

 

Sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe određenih vrsta oglašavanja, odnos između Rukovaoca, NE Property BV, NEPI Investment Management SRL i Marketing Advisers SRL jeste odnos između Zajedničkih rukovalaca u skladu sa članom 26. GDPR i članom 43. Zakona o zaštiti podatka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).
Isto tako, za potrebe promocije Promenade Novi Sad, NE Property BV korisnicima stavlja na raspolaganje Internet stranicu promenadanovisad.rs („Internet stranica„).

 

Ovo obaveštenje upućeno je svim licima na koja se podaci odnose koja posećuju Promenadu Novi Sad ili Internet stranicu, učestvuju u promotivnim kampanjama ili sličnim događajima koje priređujemo u tržnom centru ili preko interneta, odnosno zastupaju dobavljače/partnere/saradnike ili zakupce u ugovornom odnosu sa Promenadom Novi Sad.

 

Način na koji obrađujemo vaše podatke o ličnosti razlikovaće se u zavisnosti od prirode vašeg odnosa sa Promenadom Novi Sad. Za više informacija odaberite ispod kategoriju koja se odnosi na vas:

 

Ja sam posetilac ili kupac tržnog centra

Ja sam korisnik Internet stranice tržnog centra

Ja sam pravni zastupnik ili osoba za kontakt dobavljača, saradnika ili zakupca tržnog centra

Zaposlen sam kod dobavljača, saradnika ili zakupca tržnog centra

 

U svakom od ovih slučajeva imate veći broj prava, koja možete ostvarivati pojedinačno ili kumulativno, u vezi sa vašim podacima o ličnosti kojima Promenada Novi Sad raspolaže. Informacije o tim pravima i načinu njihovog ostvarivanja naći ćete u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose.

Obavezujemo se da ćemo obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i sa najboljim praksama u ovoj oblasti. Više informacija naći ćete u odeljku Bezbednost i tačnost podataka.

 

Osim toga, određeno je Lice za zaštitu podataka na nivou NEPI Rockcastle Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju sumnji u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu. Lice za zaštitu podataka možete kontaktirati pisanim zahtevom sa datumom i potpisom, a njegovi podaci za kontakt su sledeći:
• poštom, na adresu: Bulevar oslobođenja br. 119, Novi Sad, Republika Srbija
• e-poštom, na adresu: Datas.Protection.Serbia@nepirockcastle.com

Posetioci internet stranice tržnog centra

 

1.1  Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za pristupanje Nalogu, kao što je: lozinka
 • Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona
 • Podaci o vašim ukusima/interesovanjima, kao što su podaci o vašim područjima interesovanja – moda, tehnologija, kućni ljubimci itd.
 • Podaci o vašoj interakciji sa Internet stranicom, kao što su: podaci o radnjama koje ste tražili, činjenica da ste izabrali određenu seriju proizvoda/usluga kao svoje omiljene, odnosno da ste izabrali seriju događaja u kojima želite da učestvujete, kao i učestalost vaših poseta našoj Internet stranici/pristupa Nalogu.
 • Demografski podaci, kao što su: pol, grad i kraj u kojem živite, bračno stanje, porodično stanje, broj dece i njihove godine starosti
 • Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade, slike
 • Finansijski podaci, kao što je: broj računa u banci.
 • Podaci koji se prikupljaju preko kolačića i sličnih tehničkih sredstava (tj. malih tekstualnih datoteka sačuvanih na vašem računaru, telefonu, tabletu ili mobilnom uređaju, koji sadrže podatke o vašoj aktivnosti na tim Internet stranicama/aplikacijama), kao što su: podstrane kojima ste pristupili, vreme koje ste proveli na određenoj strani.
 • Podaci sa društvenih mreža, kao što je: jedinstveni identifikacioni kod koji dodeljuje Facebook mreža.

 

U slučaju Internet stranice, prikupljamo i podatke o vašoj IP adresi, ali njih za sada ne obrađujemo i ne koristimo ni u kakve druge svrhe.

 

1.2  Korišćenje podataka o ličnosti

 

1.2.1  Opšte svrhe

 

Kada pristupite Internet stranici Promenade Novi Sad („Internet stranica„), NE Property BV će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio traženu uslugu pristupa Internet stranici.

 

Br.Svrha obrade podataka o ličnosti Pravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
2.Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je NE Property BV jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
3.ArhiviranjeZakonska obaveza
4.Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima NE Property BV, kao i revizije ili istrage NE Property BVLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima NE Property BV
5.Ostvarivanje visokog nivoa bezbednosti informacionih sistema (npr. aplikacija, mreže, infrastrukture, Internet stranice)Legitimni interes da obezbedimo naše računarske sisteme
6.Pružanje podrške na zahtev korisnikaIzvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa Opštim uslovima korišćenja Internet stranice)

 

1.2.2  Obrada podataka za potrebe oglašavanja

 

U radu na promociji Promenade Novi Sad, između ostalog i preko Internet stranice, NE Property BV sarađuje sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe: Rukovaocem, kao vlasnikom Tržnog centra, NEPI Investment Management SRL i Marketing Advisers SRL. Tako, sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad (u daljem tekstu zajednički označena kao „Zajednički rukovaoci„, a pojedinačno kao „Zajednički rukovalac„) postupaju u svojstvu Zajedničkih rukovalaca u skladu sa članom 26. GDPR i članom 43. Zakona o zaštiti podatka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).

 

U vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, imate prava navedena u Prava lica na koja se podaci odnose. Zajednički rukovaoci će, na osnovu ugovora koji su zaključili u vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, sarađivati i nastojati da strogo poštuju vaša prava, bez obzira na to kojem Zajedničkom rukovaocu budete dostavili zahtev za ostvarenje prava.

 

Br.Svrha obrade podataka o ličnosti Pravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.kontaktiranje korisnika putem sredstava za komunikaciju i dostavljanje informacija o Internet stranici (koje nisu vezane za oglašavanje);Izvršenje ugovora zaključenog u cilju pružanja naših usluga (odnosno u skladu sa Opštim uslovima korišćenja Naloga)
2.Profilisanje korisnika u cilju predstavljanja sadržaja prilagođenih njegovim interesovanjima, kao i unapređenja pruženih usluga.

Za više informacija o tome kako da identifikujete svoja interesovanja pogledajte član 1.3 ovog teksta 

Vaš pristanak na obradu
3.Slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja opšte i pojedinačne prirode (biltena) e-poštom na adresu koju ste dostavili kada ste se prijavili za bilten, u cilju promocije naših aktivnosti, ponuda i proizvoda, Grupe i njenih Partnera.

Dalje informacije o Partnerima Promenade Novi Sad pogledajte član 1.5. ovog teksta

Vaš pristanak na obradu
4.Priređivanje tombola, nagradnih igara i drugih sličnih kampanjaIzvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa Pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)
5.Vođenje kampanja direktnog oglašavanja u određenom regionu ili za korisnike aplikacije WazeVaš pristanak na obradu
6.Upravljanje i vođenje naloga na društvenim mrežama tržnog centra; vođenje kampanja na društvenim mrežamaVaš pristanak na obradu
7.Sprovođenje anketa ili drugih vidova ispitivanja tržištaLegitimni interes da promovišemo tržni centar i steknemo bolje razumevanje potreba tržišta
8.Interne analize (uključujući i statističke analize i izveštaje) u vezi sa portfoliom kupca u cilju unapređenja i razvoja usluga, kao i istraživanje i ispitivanje tržišta u cilju unapređenja i razvoja usluga Rukovaoca, Grupe i njihovih Partnera;

Dalje informacije o Rukovaočevoj grupi društava i Partnerima Promenade Novi Sad pogledajte u članu 1.5. ovog teksta

Naši legitimni interesi su poznavanje tržišta, strateški razvoj, kao i razvoj i unapređenje naših usluga
9.Dokumentovanje vašeg pristanka na obraduZakonska obaveza
10.Korišćenje kolačića za potrebe oglašavanja u svrhu:

– profilisanja, tzv. veb profilisanje, koje obuhvata korišćenje kolačića u cilju praćenja internetne i opšte aktivnosti korisnika kako bi mu se predstavljali sadržaji prilagođeni njegovim interesovanjima,

– sprovođenje kampanja ciljanog oglašavanja ili podsećanja kupca na proizvode koje je već kupio

Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića

Vaš pristanak na obradu
11.Stvaranje statistika namenjenih pružanju informacija o radu Internet stranice i prikazanim oglasnim kampanjama (kao što su broj korisnika koji su posetili stranicu kampanje, broj korisnika koji su videli reklamu za kampanju itd.); ovo se čini korišćenjem kolačića za analizu prometa

Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića 

Legitimni interes da (i) unapredimo sadržaj Internet stranice i kampanja koje se na njoj sprovode, kao i da što bolje procenimo ključne pokazatelje učinaka (Key Performance Indicators; KPI) oglasnih kampanja koje se sprovode na Internet stranici i da (ii) obezbedimo rad, pristup i tehničko korišćenje Internet stranice i pružimo vam one usluge koje ste vi sami izričito zahtevali
12.Korišćenje kolačića neophodnih za rad Internet stranice

Dalje informacije o kolačićima naći ćete u Pravilniku o upotrebi kolačića 

Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa Internet stranici)

 

1.3  Dodatne informacije o profilisanju

 

Zajednički rukovaoci vrše profilisanje na osnovu vaših podataka o ličnosti kojima raspolažu – podataka o vašim ukusima/interesovanjima, vašoj interakciji sa Internet stranicom, podataka prikupljenih putem kolačića. Po analizi tih podataka, u mogućnosti smo da identifikujemo vaše ukuse, interesovanja i kupovnu moć i da ih povežemo sa uslugama koje vam pružamo ili proizvodima koje oglašavamo.

 

Zatim, Zajednički rukovaoci automatizovanim postupcima određuju sadržaj materijala direktnog oglašavanja koje će vam slati. Ti automatizovani postupci se jezikom prava nazivaju „automatizovano donošenje pojedinačnih odluka„.

 

Stoga će, poruke direktnog oglašavanja koje ćete primati biti prilagođene vašim ukusima, ubedljive i primenjive na vas u najvećoj mogućoj meri, pa tako mogu uticati i na vaše izbore (tj. ubediti vas da kupite određeni proizvod/uslugu koja se oglašava dostavljenim materijalima).

 

U vezi sa obradom podataka automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka na raspolaganju vam je niz dodatnih prava, kao što su (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku. Pored toga, možete u bilo kom trenutku opozvati svoj pristanak na način predviđen ovim Memorandumom u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose

 

1.4  Rok čuvanja

 

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

 • Kada je, pak, reč o korišćenju vaših podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, Zajednički rukovaoci će ih čuvati od trenutka davanja pristanka za tu vrstu obrade pa do dana opoziva pristanka. Kada odlučite da opozovete pristanak,
 • (i) pristanak na obradu podataka za potrebe oglašavanja – biće na vaš zahtev odmah izbrisan, ali se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije
 • (ii) zahtev za izmenu podnet od strane lica na koje se podaci odnose – podaci će biti zamenjeni/izmenjeni u skladu sa zahtevom (npr. podaci za kontakt, adresa e-pošte, broj telefona itd.), ali se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije
 • (iii) zahtev za brisanje podataka podnet od strane lica na koje se podaci odnose – podaci će na zahtev odmah biti izbrisani, osim ako ne postoji neki drugi osnov za zaštitu, kao što je legitimni interes (3 godine), zakonska obaveza (npr. 10 godina za potrebe računovodstva) itd. – i u ovom slučaju se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije.

 

1.5  Odobravanje pristupa trećim licima

 

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima smo (mi sami ili planirani primaoci) u stanju da dokažemo legitiman razlog, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • pružaoci IT usluga (kao što su održavanje i razvoj softvera, održavanje i razvoj Internet stranice);
 • Dobavljači rešenja za upravljanje odnosima s kupcima (CRM)
 • Pružaoci usluga oglašavanja, među kojima su pružaoci sledećih usluga: ispitivanja tržišta, marketinških komunikacija, praćenja internetnog saobraćaja i ponašanja korisnika, prilagođavanja različitih vrsta oglašavanja potrošačima, oglašavanja preko društvenih mreža, pripreme sadržaja marketinških obrazaca,
 • Društva u okviru grupe (osim Zajedničkih rukovalaca)

Kako su i Rukovalac i ostali Zajednički rukovaoci deo Nepi Rockcastle grupe društava („Grupa„), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac, Zajednički rukovaoci ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju. Listu društava u okviru Grupe možete naći ovde: www.nepirockcastle.com

 

 • Partneri Promenade Novi Sad

Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica („Partneri„). To su Partneri koje Zajednički rukovaoci u odnosu sa vama promovišu putem direktnog oglašavanja, a koji su obično zakupci prostora u tržnim centrima NEPI Rockcastle Grupe. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako su društvo NE Property BV ili Zajednički rukovaoci dobili vašu prethodnu saglasnost da im ih dostave. Kompletna lista Partnera za lokaciju Promenada Novi Sad ažurira se tromesečno i nalazi se OVDE

Od tih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti podataka i da osiguraju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka o ličnosti.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

NE Property BV odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, NE Property BV i Zajednički rukovaoci će preduzeti odgovarajuće mere da obezbede zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

 

Posetioci i kupci tržnog centra


2.1
Podaci o ličnosti kojeobrađujemo
Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
Posebni identifikacioni podaci, odnosno JMBG
Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona
Slika
Podaci o vozilu za koje je obezbeđeno parking mesto na parkiralištu tržnog centra, kao što su: marka, model i registarski broj
Podaci o dolasku na parkiralište tržnog centra, kao što su: vreme dolaska, vreme odlaska, dužina boravka
MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)
Podaci o učešću u promotivnim kampanjama i sličnim događajima, kao što su: osvojene nagrade
Finansijski podaci, kao što su: broj računa u banci
2.2 Korišćenje podataka o ličnosti
2.2.1 Opšte svrhe

Kada posetite Promenadu Novi Sad, Rukovalac će obraditi neke vaše podatke o ličnosti, prvenstveno da bi vam pružio usluge koje obično pruža ili da bi ispunio zakonske obaveze.

Br.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

1.

Video nadzor putem CCTV sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištima

Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru

2.

Omogućavanje pristupa parkingu tržnog centra

Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

3.

Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanova

Zakonska obaveza

4.

Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mreži

Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

5.

Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centru

Naš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra

6.

Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centru

Izvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)

7.

Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta

Zakonska obaveza

8.

Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Operator ili Promenada Novi Sad jedna od strana

Legitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom

9.

Arhiviranje

Zakonska obaveza

10.

Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage Rukovaoca

Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca

 

2.2.2 Obrada podataka za potrebe oglašavanja

U radu na promociji Promenade Novi Sad, između ostalog i preko Internet stranice, Rukovalac sarađuje sa sledećim pravnim licima u okviru NEPI Rockcastle Grupe: NE Property BV, NEPI Investment Management SRL i Marketing Advisers SRL. Tako, sa tačke gledišta obrade vaših podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad (u daljem tekstu zajednički označena kao „Zajednički rukovaoci„, a pojedinačno kao „Zajednički rukovalac„) postupaju u svojstvu Zajedničkih rukovalaca u skladu sa članom 26. GDPR i članom 43. Zakona o zaštiti podatka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).

U vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, imate sva prava navedena u odeljku Prava lica na koja se podaci odnose. Zajednički rukovaoci će, na osnovu ugovora koji su zaključili u vezi sa obradom podataka o ličnosti za potrebe oglašavanja, sarađivati i nastojati da strogo poštuju vaša prava, bez obzira na to kojem Zajedničkom rukovaocu budete dostavili zahtev za ostvarenje prava.

Br.

Svrha obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

1.

Fotografisanje i korišćenje fotografija (uključujući i one na kojima se prikazuje vaša slika) u cilju promocije tržnog centra

Vaš pristanak na obradu

2.

Priređivanje tombola, nagradnih igara, događaja ili oglasnih kampanja u tržnom centru, uključujući i dodelu osvojenih nagrada

Izvršenje zaključenog ugovora (odnosno u skladu sa Pravilima odgovarajuće tombole, nagradne igre ili kampanje)

 

2.3 Aplikacija Analitika maloprodaje

Analitika maloprodaje je aplikacija koja koristi Wi-Fi sistem tržnog centra za obradu podataka o ličnosti za potrebe statističkih izveštaja koji služe boljoj organizaciji aktivnosti tržnog centra, istovremeno unapređujući iskustvo posetilaca.

 

2.3.1 Kako funkcioniše aplikacija Analitika maloprodaje?

MAC adresa (media access control – upravljanje pristupom medijumima) elektronskog uređaja dobija se preko interfejsa za programiranje aplikacija (Application Programming Interface; API), izlaganjem tačkama pristupa (Access Points), preko bezbedne virtuelne privatne mreže (virtual private network; VPN), korišćenjem protokola https (HyperText Transfer Protocol Secure) i namenskog internet protokola (IP).

API anonimizuje MAC adresu odmah po prikupljanju, a pre obrade za potrebe statistike, primenom heš funkcije.

NAPOMENA: „anonimizacija“ je obrada podataka o ličnosti na takav način da oni ne mogu da se pripišu određenom licu na koje se podaci odnose.

Podaci koji se dobiju primenom heš funkcije čuvaju se u bazi podataka aplikacije Analitika maloprodaje i nisu reverzibilni (nije moguće identifikovati MAC adresu preko njih).

Podaci o ličnosti vlasnika uređaja na koji se MAC adresa odnosi i njegova lokacija anonimizuju se i nije moguće pomoću njih identifikovati odgovarajuće lice.

U zavisnosti od proizvođača uređaja, može se, bez ikakve intervencije na našoj strani, dogoditi da – iako WiFi veza uređaja nije aktivirana – naša WiFi mreža detektuje uređaj, pa zato preporučujemo da uvek proverite WiFi vezu vašeg uređaja kada posećujete naš tržni centar.

NAPOMENA:Možete deaktivirati WiFi vezu pristupom meniju „Podešavanja“ vašeg uređaja, tako što ćete onemogućiti geolokaciju pomoću Googlove usluge geolokacije:https://support.apple.com/ro-ro/HT207092for iPhone, https://support.google.com/nexus/answer/3467281?hl=ro for Android, https://www.tenforums.com/tutorials/13225-turn-off-location-services-windows-10-a.html for Windows phones

2.3.2 Vrste podataka o ličnosti koji se obrađuju u aplikaciji Analitika maloprodaje
MAC adresa elektronskog uređaja;
datum i vreme posete;
identifikator i koordinate tačke pristupa WiFi mreži (AP identifikator);
jačina WiFi signala;
status povezanosti na WiFi mrežu (povezan/nepovezan).

MAC adresa dobijena preko API interfejsa jeste ono što omogućava identifikaciju određenog lica; ostali podaci o ličnosti označeni u prethodnom tekstu mogu se prikupljati isključivo pomoću nje. API anonimizuje MAC adresu od Edit Post ‹ Promenada Novi Sad — WordPress mah po prikupljanju, a pre obrade za potrebe statistike.

2.3.3 Svrha obrade podataka o ličnosti

Podaci se, nakon anonimizacije, koriste isključivo za potrebe statistike, pri čemu se statistički izveštaji koje generiše aplikacija Analitika maloprodaje koriste u sledeće svrhe:

razvoj poslovne i marketinške strategije tržnog centra, povećanje vrednosti tržnog centra, bolja organizacija tržnog centra i događaja i kampanja koji se u njemu priređuju, uz istovremeno efikasnije upravljanje potrebama posetilaca i zakupaca tržnog centra;
unapređenje usluga koje tržni centar nudi, u smislu optimalnog upravljanja periodima i mestima maksimalnog zagušenja, u cilju unapređenja kupčevog iskustva.
2.4 Rok čuvanja:

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano pravnim postupcima koji se vode.
WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.
Podaci koji se obrađuju za potrebe oglašavanjapodaci koji se prikupljaju za potrebe oglašavanja obrađuju se do opoziva pristanka.Kada odlučite da opozovete pristanak,
(i) pristanak na obradu podataka za potrebe oglašavanja– biće na vaš zahtev odmah izbrisan, ali se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije
(ii) zahtev za izmenu podnet od strane lica na koje se podaci odnose – podaci će biti zamenjeni/izmenjeni u skladu sa zahtevom (npr. podaci za kontakt, adresa e-pošte, broj telefona itd.), ali se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije
(iii) zahtev za brisanje podataka podnet od strane lica na koje se podaci odnose – podaci će na zahtev odmah biti izbrisani, osim ako ne postoji neki drugi osnov za zaštitu, kao što je legitimni interes (3 godine), zakonska obaveza (npr. 10 godina za potrebe računovodstva) itd. – i u ovom slučaju se datum brisanja, napomena o vrsti izbrisanih podataka i korisnik koji je izvršio izmenu čuvaju za potrebe revizije.
Aplikacija Analitika maloprodaje: U slučaju obrade podataka putem aplikacije Analitika maloprodaje, podaci o ličnosti se anonimizuju u trenutku prikupljanja i Zajednički rukovaoci ih ne čuvaju. Nakon anonimizacije, dobijeni podaci i statistički izveštaji čuvaju se godinu dana.
2.5 Odobravanje pristupa trećim licima:

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama GDPR, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor preko CCTV uređaja i sistem kontrole pristupa parkiralištu, Rukovalac sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.
Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o učešću u kampanjama i događajima, kao i upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Rukovalac obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.
Društva u okviru grupe

Kako su i Rukovalac i ostali Zajednički rukovaoci deo Nepi Rockcastle grupe društava (Grupa), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac, Zajednički rukovaoci ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju. Listu društava u okviru Grupe možete naći na adresi www.nepirockcaste.com

Partneri tržnog centra Promenada Novi Sad

Vaši podaci o ličnosti obrađivaće se i u vezi sa većim brojem partnera trećih lica („Partneri„). To su Partneri koje Zajednički rukovaoci u odnosu sa vama promovišu putem direktnog oglašavanja, a koji su obično zakupci prostora u tržnom centru Promenada Novi Sad. Partneri nemaju pristup vašim podacima o ličnosti, osim ako su Rukovalac ili Zajednički rukovaoci dobili vašu prethodnu saglasnost da im ih dostave. Kompletna lista Partnera ažurira se tromesečno i nalazi se OVDE

Upravnik nepokretnosti Promenada Novi Sad

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Rukovalac odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Rukovalac, odnosno Zajednički rukovaoci, preduzeće odgovarajuće mere da obezbede zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

Zastupnici ugovorenih partnera

 

3   Zastupnici ugovornih partnera (dobavljača/zakupaca prostora u tržnom centru/saradnika)

 

3.1  Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona
 • Podaci o radnom mestu, kao što su: funkcija, društvo kod kojeg ste zaposleni ili koje zastupate

 

3.2      Korišćenje podataka o ličnosti

 

Br.Svrha obrade podataka o ličnosti Pravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.Zaključenje i izvršenje ugovora o zakupu i ostalih trgovinskih ugovoraLegitimni interes da obavljamo svoju delatnost i zaključujemo punovažne trgovinske ugovore koji su za nju tipični (tj. ugovore o zakupu poslovnih prostora)
2.Kontakt sa mogućim budućim zakupcima tržnog centra (potencijalnim zakupcima)Legitimni interes da promovišemo svoje poslovanje i tržni centar mogućim zakupcima (potencijalnim zakupcima)
3.Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (know-your customer; KYC)Zakonska obaveza
4.Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
5.Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Operator jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
6.ArhiviranjeZakonska obaveza
7.Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage Rukovaoca,Legitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca.


3.3   Rok čuvanja

 

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

 

3.4   Odobravanje pristupa trećim licima

 

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama GDPR, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 • Društva u okviru grupe

Kako je Rukovalac deo Nepi Rockcastle grupe društava („Grupa„), vaši podaci o ličnosti obrađivaće se u svrhu konsolidovanog upravljanja aktivnostima Grupe, za potrebe revizije, kao i u svim drugim slučajevima kada je obrada obavezna ili dozvoljena zakonom, ukoliko smo (Rukovalac ili društva primaoci u okviru Grupe) u stanju da opravdamo zakonski osnov za obradu, odnosno dobijemo vaš pristanak za nju. Listu društava u okviru Grupe možete naći ovde: www.nepirockcastle.com

 

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

 

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

 

Operator generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Operator će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

Zaposleni kod dobavljača, saradnika ili zakupca tržnog centra


4.1      Podaci o ličnosti koje obrađujemo

 

 • Identifikacioni podaci, kao što su: ime i prezime, datum rođenja
 • Podaci za kontakt, kao što su: adresa e-pošte, broj telefona
 • Slika

MAC adresa uređaja (mobilnog telefona, laptopa, tableta)

 

4.2      Korišćenje podataka o ličnosti

 

Br.Svrha obrade podataka o ličnosti Pravni osnov obrade podataka o ličnosti
1.Video nadzor putem CCTV sistema instaliranog u tržnom centru, u zajedničkim prostorijama, na pristupnim putevima i parkiralištimaLegitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centru
2.Legitimni interes da se garantuje bezbednost lica i imovine u tržnom centruOmogućavanje zaposlenima zakupaca pristupa prodajnim prostorima van radnog vremena tržnog centra
3.Rešavanje po zahtevima za dostavljanje podataka i informacija upućenim od nadležnih organa i ustanovaZakonska obaveza
4.Omogućavanje pristupa besplatnoj WiFi mrežiIzvršenje ugovora o pružanju naših usluga (odnosno omogućavanje pristupa objektima i uslugama tržnog centra)
5.Postupanje po obaveštenjima/pritužbama podnetim u tržnom centruNaš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra
6.Postupanje po zahtevima u vezi sa izgubljenim predmetima, podnetim u tržnom centruNaš legitimni interes da rešimo dostavljene pritužbe i održimo dobre odnose sa posetiocima/kupcima tržnog centra
7.Sprovođenje mera poznavanja i praćenja stranke (know-your customer; KYC)Zakonska obaveza
8.Obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmentaZakonska obaveza
9.Rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/pritužbi u kojima je Operator jedna od stranaLegitimni interes da branimo svoja prava pred sudom/drugim nadležnim organom
10.ArhiviranjeZakonska obaveza
11.Kontrola rizika u vezi sa procedurama i postupcima Rukovaoca, kao i revizije ili istrage RukovaocaLegitimni interes da upravljamo rizicima i obezbedimo usklađenost sa procedurama i postupcima Rukovaoca

 

4.3      Rok čuvanja

 

Podaci o ličnosti koje obrađujemo čuvaju se onoliko koliko je potrebno u skladu sa zakonskim obavezama predviđenim propisima kojima se uređuje naša delatnost.

 

U zavisnosti od konteksta u kojem obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pri određivanju roka čuvanja važe sledeća pravila:

 

 • CCTV sistem: Video snimci pohranjeni u CCTV sistemu obično se čuvaju 30 (trideset) dana, osim ako zakon zahteva produženje roka obrade ili je ono opravdano pravnim postupcima koji se vode.

 

 • WiFi mreža: MAC adresa uređaja čuva se samo tokom korišćenja naše WiFi mreže.

 

4.4      Odobravanje pristupa trećim licima

 

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama GDPR, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.

 

Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:

 

 • Radnici obezbeđenja i pružaoci usluga obezbeđenja: Kako bi obezbedio video nadzor preko CCTV uređaja i sistem kontrole pristupa parkiralištu, zakupodavac sarađuje sa ovlašćenim kompanijama specijalizovanim za delatnost obezbeđenja i nadzora.

 

 • Ostali pružaoci usluga: Kada je reč o upravljanju pritužbama, žalbama i /ili zahtevima povodom izgubljenih predmeta, podnetim zaposlenima Info pulta u tržnim centrima, Rukovalac obično sarađuje sa društvima specijalizovanim za pružanje odgovarajuće vrste usluga.

 

 • Upravnik nepokretnosti Rukovaoca

 

Od navedenih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da se ugovorom obavežu na čuvanje tajnosti tih podataka i da garantuju visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.

 

Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim ustanovama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

 

Rukovalac generalno neće prenositi vaše podatke o ličnosti u treće države izvan Evropskog ekonomskog prostora. Ako do takvog prenosa ipak dođe, Operator će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedio zaštitu prenetih podataka o ličnosti.

Bezbednost i tačnost podataka o ličnosti

 

Preduzećemo sve potrebne mere bezbednosti da vaše podatke o ličnosti koji su preneti, pohranjeni ili na drugi način obrađivani zaštitimo od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i svih drugih vidova nezakonite obrade. Mere bezbednosti koje primenjujemo u vezi sa vašim podacima o ličnosti obezbeđuju trajnu poverljivost, integritet, raspoloživost i otpornost sistema i usluga obrade, i omogućavaju nam da, u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata, u najkraćem roku ponovo uspostavimo raspoloživost i pristup podacima o ličnosti.

 

Svi podaci o ličnosti obrađuju se preko bezbednih stranica koje koriste SSL sistem kriptozaštite, označen simbolom katanca, smeštenim na vrhu prozora čitača.

 

Za više informacija o standardima bezbednosti na Internet stranici pogledajte odeljak „Pomoć„.

 

Osim toga, svi podaci koji se prenose preko Naloga su, radi bezbednosti podataka i čuvanja njihove tajnosti, zaštićeni lozinkom. Rukovalac odnosno, shodno slučaju, Zajednički rukovaoci, uložiće sve napore i koristiti odgovarajuće informacione tehnologije da obezbede zaštitu i bezbednost podataka koje nam dostavljate.

 

U slučajevima kršenja obaveze čuvanja tajnosti podataka o ličnosti predviđenim GDPR, Rukovalac odnosno, shodno slučaju, bilo koji od Zajedničkih rukovalaca, propisno obaveštava nadležne organe i relevantna lica.

 

Rukovalac, odnosno Zajednički rukovaoci, obrađuju podatke o ličnosti koji su tačni i uspostavili su postupke za njihovo ažuriranje. Dakle, Rukovalac/Zajednički rukovaoci preduzimaju sve potrebne mere da obezbede da svi podaci o ličnosti koji su netačni, u odnosu na svrhu u koju se obrađuju, budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni.

Prava lica na koja se odnosi u pogledu obrade podataka ličnosti

(a) Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Na zahtev dostavljamo i kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo. Rukovalac će zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose.

(b) Pravo na ispravku – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

(c) Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav„) – u slučajevima izričito predviđenim zakonom, imate pravo na brisanje vaših podataka. Brisanje podataka o ličnosti se može zahtevati u sledećim slučajevima:

  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili obrađivani;
  • opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;
  • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa zakonskim pravom na prigovor;
  • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
  • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca.

(d) Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

  • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti;
  • Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.

(e) Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na našem legitimnom interesu.

(f) Pravo na prenosivost podataka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti primi od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom Rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje je lice na koje se podaci odnose lično dostavilo Rukovaocu i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu ugovora ili pristanka.

(g) Pravo na podnošenje pritužbe – lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane rukovaoca izvršena suprotno odredbama zakona. Pritužba se podnosi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik„) – čiji se podaci nalaze na adresi poverenik.rs.

(h) Pravo na opoziv pristanka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane Rukovaoca u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

(i) Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ako ta odluka značajno utiče na njegov položaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom Rukovaoca u donošenju odluke, (b) pravo da izrazi svoj stav u vezi sa odlukom, (c) pravo na obrazloženje odluke, kao i (d) pravo da ospori odluku pred ovlašćenim licem Rukovaoca.

Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, dostupnim na njegovoj zvaničnoj Internet stranici www.poverenik.rs) mogu se ostvariti u bilo kom trenutku, bilo individualno ili kolektivno, slanjem dopisa/poruke na sledeće načine:

Svoje pravo na opoziv pristanka za dostavljanje poruka direktnog oglašavanja (biltena) možete ostvariti putem e-pošte, klikom na hipervezu za odjavu (unsubscribe), koja se nalazi u svakoj poruci ove vrste.

Skoči na traku sa alatkama

Terms and conditions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Partners

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

GDPR

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

Back

Please turn your device to portrait