PRAVILNIK O UPOTREBI I PODEŠAVANJU KOLAČIĆA

 

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti dat je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon„), koji je na snazi u Republici Srbiji, a ovaj Pravilnik o upotrebi kolačića usklađen je sa zahtevima Zakona.

U ovom Pravilniku o upotrebi kolačića („Pravilnik o upotrebi kolačića„) opisuju se različite vrste kolačića koje se upotrebljavaju na internet stranici u svojini i pod kontrolom NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE DOO („Promenada Novi Sad„), društva sa sedištem u Republici Srbiji na adresi Bulevar oslobođenja 119, 21000 Novi Sad , registrovanog u Registru privrednih subjekata pod brojem 21165719, PIB 109345294. Promenada Novi Sad nastupa u svojstvu Rukovaoca podataka o ličnosti.

U promociji Tržnog centra, između ostalog i preko Internet stranice, NE Property BV sarađuje sa sledećim pravnim licima koja su deo NEPI Rockcastle Grupe: Promenada Novi Sad („Tržnicentar„), NEPI Investment Management SRL („NIM„) i Marketing Advisers SRL („MA„). Kada je reč o obradi vaših podataka o ličnosti, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad nastupaju kao zajednički rukovaoci, u skladu sa članom 26. GDPR i članom 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018).

NE Property BV, Tržni centar, NIM i MA su deo Nepi Rockcastle Grupe društava i za potrebe ovog pravilnika su zajednički označeni kao „NEPI Rockcastle Grupa“ ili „Zajednički rukovaoci„. Kada se u Pravilniku o upotrebi kolačića koriste izrazi „Mi„, „naš“ i sl., oni se odnose na NEPI Rockcastle Grupu.

 

Šta su kolačići?

„Internet kolačić“ (poznat i pod nazivima „kolačić čitača“ ili „HTTP kolačić“ ili „kolačić“) je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva, koja će biti sačuvana na računaru, mobilnom uređaju ili drugoj opremi korisnika, a pomoću koje se može pristupiti internetu.
Kolačići se instaliraju putem zahteva koji veb server izdaje čitaču (kao što je Internet Explorer, Firefox, Chrome). Kada su instalirani, kolačići imaju ograničen životni vek i ostaju „pasivni“, što znači da ne sadrže softvere, viruse ili špijunske softvere i da neće imati pristup informacijama sa korisnikovog čvrstog diska na čiju su opremu instalirani.

Kolačić se sastoji od dva dela: imena i sadržaja ili vrednosti kolačića.

Kako i zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće upotrebljavamo da unapredimo upotrebu i funkcionalnost Internet stranice i da što bolje shvatimo način na koji je posetioci koriste, kao i da poboljšamo usluge koje pružamo.

Čuvanje kolačića predstavlja lak i praktičan način da poboljšamo vaše iskustvo u mobilnoj aplikaciji i prilagodimo ga vašim potrebama, da biste još više uživali tokom sledeće posete.

NEPI Rockcastle Grupa ne koristi kolačiće u cilju prikupljanja podataka o ličnosti, kao što je vaše ime, ali možemo povezati podatke sadržane u kolačićima i vaše podatke o ličnosti prikupljene drugim putevima (npr. preko obrazaca za registraciju).

KAKO DA UPRAVLJAM KOLAČIĆIMA?

Blokiranje kolačića

Imate opciju da prihvatite korišćenje kolačića, koja će vam omogućiti da prilikom posete koristite sve funkcije Internet stranice bez ograničenja. Ne možete da odbijete upotrebu striktno neophodnih kolačića, pošto to može uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice. Blokiranje ostalih kolačića verovatno neće uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice.  Ako odbijete sve kolačiće, biće isključeni i kolačići primarnog kanala i kolačići trećih lica. Pored toga, kolačići primarnog kanala će biti izbrisani. Nećemo biti u stanju da izbrišemo kolačiće trećih lica. Stoga morate vi da ih izbrišete ručno. To se može učiniti preko podešavanja vašeg čitača.

Isključivanje i/ili brisanje kolačića preko vašeg čitača 

Kao alternativa i/ili dodatno, možete promeniti podešavanja za kolačiće sa vašeg internet čitača. Vaš internet čitač će vam omogućiti da promenite svoja podešavanja za kolačiće. Ta podešavanja za kolačiće na čitaču obično se nalaze na kartici „opcije“, „alatke“ ili „parametri“ vašeg internet čitača. Pored toga, možete konsultovati i meni „Pomoć“ na vašem čitaču. Različiti čitači koriste različite mehanizme za isključivanje kolačića.

Podešavanja kolačića u čitaču Internet Explorer

Podešavanja kolačića u čitaču Microsoft Edge

Podešavanja kolačića u čitaču Firefox

Podešavanja kolačića u čitaču Chrome za Desktop

Podešavanja kolačića u čitaču Chrome za Android

Podešavanja kolačića u čitaču Safari

Kada je reč o podešavanjima čitača za brisanje prethodno sačuvanih kolačića, primenjuju se isti principi kao i za deaktivaciju novih kolačića u podešavanjima čitača. Molimo vas da pratite odgovarajuća uputstva vašeg čitača navedena iznad.

Na mreži postoje alatke za brisanje svih kolačića sačuvanih nakon poseta različitim Internet stranicama, kao što je www.allaboutcookies.org.

Prilikom posete ovoj Internet stranici sa drugih računara, morate ponovo izvršiti izmene podešavanja.

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

Striktno neophodni kolačići garantuju vam funkcije bez kojih nećete moći da koristite ovu Internet stranicu i obezbeđuju, između ostalog, da vam bude prikazana verzija stranice sa širokopojasnom vezom čija količina podataka odgovara količini podataka koju omogućava vaša veza sa internetom koju koristite prilikom pristupa nekoj od funkcionalnosti Internet stranice. Pored toga, ako promenite stranu, takav kolačić vrši prebacivanje sa protokola http na https. Osim toga, ova vrsta kolačića čuva vašu odluku u vezi sa upotrebom kolačića na našoj Internet stranici. Striktno neophodni kolačići koje koristimo su:

· kolačići koji se koriste isključivo u svrhu prenosa komunikacije preko interneta;

· striktno neophodni da bismo vam pružili usluge koje ste izričito tražili (ako ih isključite, nećemo biti u stanju da vam pružimo tačno onu uslugu koju ste zahtevali).

Upotreba Striktno neophodnih kolačića u gore navedene svrhe zasnovana je na vašem legitimnom interesu da vam obezbedimo rad, pristup i propisno korišćenje tehničkih mogućnosti naše Internet stranice, kao i da vam budu pružene usluge koje ste izričito zahtevali.

Kolačići za potrebe statistike: Ti kolačići se upotrebljavaju kako bi nam obezbedili statističke podatke o radu naše Internet stranice (kao što su broj poseta ili izvori saobraćaja). Ova vrsta može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

Korišćenje statističkih kolačića za potrebe opisane iznad zasniva se na našem legitimnom interesu da unapredimo sadržaj Internet stranice i kampanje koje se na njoj sprovode, kao i da što bolje procenimo ključne pokazatelje učinaka (Key Performance Indicators; KPI) oglasnih kampanja koje se sprovode na Internet stranici.

Kolačići za potrebe oglašavanja: Ti kolačići omogućavaju Internet stranici da sačuva izbore koje ste napravili i da vam ponudi unapređene i prilagođene funkcije. Ova vrsta može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

PRISTANAK NA UPOTREBU KOLAČIĆA

NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE DOO („Promenada Novi Sad„) planira da koristi kolačiće za potrebe oglašavanja, ali za to nam je potrebna vaša saglasnost. Kliknite na „Sačuvaj podešavanja“ da prihvatite, odnosno „Upravljanje podešavanjima“ za više informacija o vrstama kolačića koje upotrebljavamo i da ograničite upotrebu određenih vrsta kolačića.

Centar za parametre

Možete sami da izaberete određene vrste kolačića koji se koriste na ovoj Internet stranici.

Osim vrsta kolačića koji su striktno neophodni za rad Internet stranice, možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića svake druge vrste pomeranjem birača na kraju svakog reda u okviru polja sa opcijama koje će se prikazati na ekranu, tako što ćete odabrati opciju „UPRAVLJANJE PODEŠAVANJIMA“ u zaglavlju kojim vas obaveštavamo o upotrebi kolačića, a koje se otvara kada prvi put posetite Internet stranicu. Nećemo koristiti druge vrste kolačića osim striktno neophodnih za ispravan rad Internet stranice, ako nam naznačite da ne želite da koristimo te druge vrste kolačića.

Svaki put kada se od vas traži da prihvatite ili odbijete upotrebu određene vrste kolačića, dajemo vam i osnovne informacije koje su vam potrebne da donesete tu odluku: vrsta kolačića, identitet rukovaoca podataka, da li je u pitanju vrsta kolačića koji su trajni, ili se odnose isključivo na tu sesiju, da li su u pitanju kolačići primarnog kanala ili trećih lica (osim Striktno neophodnih kolačića [koji su uvek kolačići primarnog kanala]), i da li se vaši podaci o ličnosti prenose u države izvan Republike Srbije.

Kada date svoj pristanak na upotrebu određenih vrsta kolačića, možete se vratiti na vaš izbor i isključiti datoteke kolačića (osim onih koji su striktno neophodni za rad ove Internet stranice) na sledeći način:

(i) odabirom opcije „Upravljanje podešavanjima“ u zaglavlju kojim vas obaveštavamo o upotrebi kolačića, a koje se prikazuje čim pristupite Internet stranici;

(ii) odabirom stalne hiperveze „PRAVILNIKO UPOTREBI I PODEŠAVANJU KOLAČIĆA“ na spisku u podnožju Internet stranice, koji se nalazi na svim njenim stranama.

IZMENE OVOG OBAVEŠTENJA O KOLAČIĆIMA

Ovaj pravilnik o upotrebi kolačića izmenjen je 14.06.2022. godine.

Bićete blagovremeno obavešteni o svim izmenama ovog Pravilnika o upotrebi kolačića pre nego što te izmene stupe na snagu.

 

NEOPHODNI KOLAČIĆI.

To su kolačići koje biste poneli sa sobom na pusto ostrvo. To su, u suštini, najvažniji podaci potrebni za osnovne funkcionalnosti Internet stranice i ne sadrže podatke o ličnosti. Zahvaljujući njima možete da koristite Internet stranicu aktiviranjem osnovnih funkcija, kao što su kretanje između pojedinačnih strana i pristup obezbeđenim delovima Internet stranice. Važno je da znate da Internet stranica ne može dobro da funkcioniše bez ovih kolačića, tako da sistem ne može da ih deaktivira.

NAZIV KOLAČIĆA

SVRHA

TRAJANJE

IZVOR

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU PODATAKA TREĆEG LICA

PHPSESSIDSadrži sesiju aktuelnog korisnika; server ga upotrebljava za identifikaciju aktuelnog korisnika.Tokom sesijeTržni centar
Kolačić sa izjavom o odricanju odgovornostiKoristi se da se odredi da li da se prikažu informacije o kolačićima i polje za pristanak korisnika.TrajnoTržni centar
WordPress, _logged_in_[hash]Koristi ih WordPress da identifikuje korisnikaTrajnoWordPresshttps://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
wfwaf-authcookie-[hash]Važi samo za povezane i ovlašćene korisnike. Vrši proveru aktuelnog korisnika pre učitavanja WordPressTrajnoWordfencehttps://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
wfCBLBypassOvo je poseban slučaj, koristi se samo kad želite da dozvolite pristup Internet stranici određenim korisnicima u nekoj blokiranoj zemljiTrajnoWordfencehttps://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/
cerber_groove, cerber_groove_x_[hash]Ovo su bezbednosni kolačići koji se koriste u razne svrhe. U njima se ne čuvaju podaci o ličnosti.TrajnoWordPresshttps://wordpress.org/support/topic/cerber_groove-cookie-purpose/
MWuLt_ysgkHGE, AjqNEypHzovuIh-, ZFIKzhqmG, IN-kYAuT_G i slični naziviBezbednosni kolačići koji se koriste u razne svrhe. U njima se ne čuvaju podaci o ličnosti.24 sata, regeneracija prilikom naredne posete.WordPress Cerber Security Pluginhttps://wordpress.org/support/topic/cookies-42/
fbm_[ID], fbsr_[ID]Kolačići koje koristi Facebook u postupku registracije, prijave i identifikacije korisnika preko Internet stranice.TrajnoFacebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies/
wbi-newsletter-subscribed, wbi-newsletter-reminderKoriste se da označe da li se korisnik pretplatio na naš bilten.TrajnoTržni centar
wordpress_test_cookieWordPress preko ovog kolačića proverava da li korisnikov čitač prihvata ili blokira postavljanje kolačića.Tokom sesijeTržni centar


STATISTIČKI KOLAČIĆI

Želimo da vam ponudimo iskustvo koje je što relevantnije za vas; anonimni zbirni statistički i analitički podaci pomažu nam da razumemo vašu interakciju sa Internet stranicom prilikom posete i da na osnovu toga poboljšamo usluge i sadržaje.

NAZIV KOLAČIĆA

SVRHA

TRAJANJE

IZVOR

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU PODATAKA TREĆEG LICA

Google Analytics_gaOvi kolačići omogućavaju prikupljanje podataka o tome kako posetioci koriste ovu Internet stranicu i otkrivanje eventualnih problema sa prelistavanjem. Google Analytics čuva podatke o stranicama koje ste posetili, vremenu koje ste proveli na Internet stranici, načinu pristupa Internet stranici i oblastima unutar strana kojima ste pristupili. Ne čuvaju se podaci o ličnosti, pa se prikupljeni podaci ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika.

Internet stranica koristi Google Analytics za praćenje ispunjenosti korisničkih zahteva i prioritizaciju poboljšanja procesa. Google sadrži više informacija o kolačićima u svom Pravilniku o čuvanju tajnosti podataka i Pravilniku o upotrebi kolačića. Google obezbeđuje i pomoćni program („add-on„) koji vam omogućava da blokirate Google Analytics bez obzira na to koje stranice posećujete.

2 godineGooglehttps://policies.google.com/privacy?hl=ro

 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

_gid24 sata
_utma2 godine
_utmx18 meseci
_utmxx18 meseci
_utmz6 meseci
__gadsPromenljivo
_gat_gtag_UA[id]:1 minut
Facebook Tracking pixelPrikuplja podatke o interakciji sa Internet stranicom onih korisnika koji joj pristupaju preko linkova na Facebook-u (posećene strane, popunjavanje registracionog obrasca preko prijave na Facebook, radnje izvršene na stranama, kao što su klikovi na dugmad).Tokom sesijeFacebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies/

KOLAČIĆI ZA POTREBE OGLAŠAVANJA

Jedinstveni ste, i baš nam se takvi sviđate. Stoga želimo da vam predstavimo samo one popuste i događaje koji su prilagođeni vašim ukusima i interesovanjima. Pošto ne verujemo u spam i nepotrebne reklame, marketinški kolačići nam pomažu da vam ponudimo komercijalne poruke koje su za vas relevantne i prilagođene vašim ukusima, da biste uživali u onom što najviše volite.

NAZIV KOLAČIĆA

SVRHA

TRAJANJE

IZVOR

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU PODATAKA TREĆEG LICA

Facebook: c_user, datr, fr, pl, sb, spin, xsFacebook koristi ove kolačiće za prikupljanje podataka o korisniku i upravljanje podacima o korisnikovom povezivanju na njegovu mrežu. Facebook može koristiti te podatke za prilagođavanje oglasnih poruka koje taj korisnik dobija.Tokom sesijeFacebookhttps://www.facebook.com/policies/cookies/ 
YouTube: YSC, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR, _gaOve kolačiće postavlja YouTube. YouTube prikuplja podatke o korisniku, koji se grupišu sa profilnim podacima sa ostalih Google-ovih servisa, da bi prikazivao ciljane oglasne poruke posetiocima na vebu iz širokog niza svojih i drugih internet stranica. Ti kolačići mogu da čuvaju izbore korisnika i da se koriste za prilagođavanje oglasnih sadržaja.Različito (između 6 meseci i 10 godina)Googlewww.google.com/policies/privacy/