Pravilnik o upotrebi kolačića

 • PRAVILNIK O UPOTREBI I PODEŠAVANJU KOLAČIĆA

  • Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) ("Zakon"), koja je na snazi u Republici Srbiji. Ovaj Pravilnik o upotrebi kolačića usklađen je sa Zakonom.

   U ovom Pravilniku o upotrebi kolačića ("Pravilnik o upotrebi kolačića") opisuju se različite vrste kolačića koje se upotrebljavaju u vezi sa internet stranicom u svojini i pod kontrolom društva NE Property BV (“Internet stranica”).

   U promociji Tržnog centra, između ostalog i preko Internet stranice, NE Property BV sarađuje sa sledećim pravnim licima koja su deo NEPI Rockcastle Grupe: NEPI REAL ESTATE PROJECT ONE DOO ("Promenada Novi Sad")  (“Tržni centar”), NEPI Investment Management SRL (“NIM”). Kada je reč o upravljanju vašim podacima o ličnosti, društva NEPI Rockcastle Grupe pomenuta iznad nastupaju kao zajednički rukovaoci u skladu saZakonom o zaštiti podataka o ličnosti .

   NE Property BV, Tržni centar i NIM su deo Nepi Rockcastle Grupe društava i za potrebe ovog Pravilnika su zajednički označeni kao “NEPI Rockcastle Grupa” ili “Zajednički rukovaoci”. Kada se u Pravilniku o upotrebi kolačića koriste izrazi “Mi”, “naš” i sl., oni se odnose na NEPI Rockcastle Grupu.

 • ŠTA SU KOLAČIĆI?

  • “Internet kolačić” (poznat i pod nazivima “kolačić čitača” ili “HTTP kolačić” ili “kolačić”) je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva, koja će biti sačuvana na računaru, mobilnom uređaju ili drugoj opremi korisnika, a pomoću koje se može pristupiti Internetu.

   Kolačići se instaliraju preko čitača (kao što su Internet Explorer, Firefox, Chrome). Kada su instalirani, kolačići imaju ograničen životni vek i ostaju "pasivni", što znači da ne sadrže softvere, viruse ili špijunske softvere i da neće imati pristup podacima sa korisnikovog hard diska na čiju su opremu instalirani.

   Kolačić se sastoji od dva dela: imena i sadržaja ili vrednosti kolačića.

 • KAKO I ZAŠTO KORISTIMO KOLAČIĆE?

  • Kolačiće upotrebljavamo da unapredimo upotrebu i funkcionalnost Internet stranice i da što bolje shvatimo način na koji je posetioci koriste, kao i da poboljšamo usluge koje pružamo.

   Čuvanje kolačića predstavlja lak i praktičan način da poboljšamo vaše iskustvo u mobilnoj aplikaciji i prilagodimo ga vašim potrebama, kako biste još više uživali tokom vaše naredne posete.

   NEPI Rockcastle Grupa ne koristi kolačiće u cilju prikupljanja podataka o ličnosti, kao što je vaše ime, ali možemo povezati podatke sadržane u kolačićima i vaše podatke o ličnosti prikupljene drugim putevima (npr. preko obrazaca za registraciju).

 • KAKO DA UPRAVLJAM KOLAČIĆIMA?

  • Blokiranje kolačića

   Imate opciju da prihvatite korišćenje kolačića, koja će vam omogućiti da prilikom posete koristite sve funkcije Internet stranice bez ograničenja. Ne možete da odbijete upotrebu striktno neophodnih kolačića, pošto to može uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice.

   Blokiranje ostalih kolačića verovatno neće uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice. Ako odbijete sve kolačiće, biće isključeni i kolačići primarnog kanala i kolačići trećih lica. Pored toga, kolačići primarnog kanala će biti izbrisani. Nećemo biti u stanju da izbrišemo kolačiće trećih lica. Stoga ćete kolačiće trećih lica morati da izbrišete sami. To se može učiniti preko podešavanja vašeg čitača.

    Isključivanje i/ili brisanje kolačića preko čitača

   Kao alternativa i/ili dodatno, možete promeniti podešavanja za kolačiće preko vašeg Internet čitača. Vaš Internet čitač će vam omogućiti da promenite podešavanja za kolačiće. Ta podešavanja za kolačiće obično se nalaze na kartici "opcije", "alatke" ili "parametri" vašeg Internet čitača. Pored toga, možete konsultovati i meni "Pomoć" na vašem čitaču. Različiti čitači koriste različite mehanizme za isključivanje kolačića.

   Podešavanja kolačića u čitaču Internet Explorer

   Podešavanja kolačića u čitaču Microsoft Edge

   Podešavanja kolačića u čitaču Firefox

   Podešavanja kolačića u čitaču Chrome za Desktop

   Podešavanja kolačića u čitaču Chrome za Android

   Podešavanja kolačića u čitaču Safari

   Kada je reč o podešavanjima čitača za brisanje prethodno sačuvanih kolačića, primenjuju se isti principi kao i za deaktivaciju novih kolačića u podešavanjima čitača. Molimo vas da pratite odgovarajuća uputstva vašeg čitača navedena iznad.

   Na mreži postoje alatke za brisanje svih kolačića sačuvanih nakon poseta različitim Internet stranicama, kao što je www.allaboutcookies.org.

   Prilikom posete ovoj Internet stranici sa drugih računara, morate ponovo promeniti podešavanja.

 • KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

  • Striktno neophodni kolačići garantuju vam funkcije bez kojih nećete moći da koristite ovu Internet stranicu i obezbeđuju, između ostalog, da vam bude prikazana verzija stranice sa širokopojasnom vezom čija količina podataka odgovara količini podataka koju omogućava vaša veza sa Internetom koju koristite prilikom pristupa nekoj od funkcionalnosti Internet stranice. Pored toga, ako promenite stranu, takav kolačić vrši prebacivanje sa protokola http na https. Osim toga, ova vrsta kolačića čuva vašu odluku u vezi sa upotrebom kolačića na našoj Internet stranici.

   Striktno neophodni kolačići koje koristimo su:

   kolačići koji se koriste isključivo u svrhu prenosa komunikacije preko Interneta;

   striktno neophodni da bismo vam pružili usluge koje ste izričito tražili (ako ih isključite, nećemo biti u stanju da vam pružimo tačno onu uslugu koju ste zahtevali).

   Upotreba Striktno neophodnih kolačića u gore navedene svrhe zasnovana je na vašem legitimnom interesu da vam obezbedimo ispravan rad, pristup i korišćenje tehničkih mogućnosti Internet stranice, kao i da vam pružimo usluge koje ste izričito zahtevali.

   Statistički kolačići: Ti kolačići se upotrebljavaju kako bi nam obezbedili statističke podatke o radu Internet stranice (kao što su broj poseta ili izvori saobraćaja). Ova vrsta može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

   Korišćenje Statističkih kolačića za potrebe opisane iznad zasniva se na našem legitimnom interesu da unapredimo sadržaj Internet stranice i kampanje koje se na njoj sprovode, kao i da što bolje procenimo ključne pokazatelje učinaka (Key Performance Indicators; KPI) oglasnih kampanja koje se sprovode na Internet stranici.

    Kolačići za potrebe oglašavanja: Ti kolačići omogućavaju Internet stranici da sačuva vaše izbore i da vam ponudi unapređene i prilagođene funkcije. Ova vrsta može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

 • PRISTANAK NA UPOTREBU KOLAČIĆA ZA POTREBE OGLAŠAVANJA

  • NEPI Rockcastle Group planira da koristi kolačiće za potrebe oglašavanja, ali za to nam je potreban vaš pristanak. Kliknite na “Sačuvaj podešavanja” da prihvatite, odnosno “Upravljanje podešavanjima” za više informacija o vrstama kolačića koje upotrebljavamo i da ograničite upotrebu određenih vrsta kolačića.

   Iako kolačići postavljeni na Internet stranicu obično ne sadrže podatke o ličnosti, ukoliko su podaci sadržani u kolačiću povezani sa vašim podacima o ličnosti koji se prikupljaju na druge načine (npr. preko obrazaca za registraciju), društva NEPI Rockcastle Grupe će postupati u svojstvu Zajedničkih rukovalaca u skladu članom 26. GDPR.

   Zajednički rukovaoci će, na osnovu zaključenog ugovora, sarađivati i nastojati da strogo poštuju vaša prava, bez obzira na to kojem Zajedničkom rukovaocu budete dostavili zahtev za ostvarenje prava.

   U tom smislu možete ostvarivati sva prava navedena u odeljku Prava lica na koje se podaci odnose osim prava na prigovor na obradu, pošto obrada nije zasnovana na legitimnom interesu Zajedničkih rukovalaca.

 • PODEŠAVANJA

  • Možete sami da izaberete određene vrste kolačića koji se koriste na ovoj Internet stranici.

   Osim vrsta kolačića koji su striktno neophodni za rad Internet stranice, možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića svake druge vrste pomeranjem birača na kraju svakog reda u polju koje će se prikazati na ekranu, tako što ćete odabrati opciju "UPRAVLJANJE PODEŠAVANJIMA" u zaglavlju kojim vas obaveštavamo o upotrebi kolačića, a koje se otvara kada prvi put posetite Internet stranicu. Nećemo koristiti druge vrste kolačića osim striktno neophodnih za ispravan rad Internet stranice, ako nam naznačite da to ne želite.

   Svaki put kada vam se ponudi da prihvatite ili odbijete upotrebu određene vrste kolačića, dajemo vam i osnovne informacije koje su vam potrebne da donesete tu odluku: vrsta kolačića, identitet rukovaoca podacima, da li je u pitanju vrsta kolačića koji su trajni, ili se odnose isključivo na tu sesiju, da li su u pitanju kolačići primarnog kanala ili trećih lica (osim Striktno neophodnih kolačića [koji su uvek kolačići primarnog kanala]), i da li se vaši podaci o ličnosti prenose u države izvan Republike Srbije.

   Kada date svoj pristanak na upotrebu određenih vrsta kolačića, možete se vratiti na svoj izbor i isključiti kolačiće (osim onih koji su striktno neophodni za rad ove Internet stranice) na sledeće načine:

   (i) biranjem opcije "UPRAVLJANJE PODEŠAVANJIMA" u zaglavlju kojim vas obaveštavamo o upotrebi kolačića, koje se otvara kada prvi put posetite Internet stranicu;

   (ii) odabirom stalne hiperveze “PRAVILNIK O UPOTREBI I PODEŠAVANJU KOLAČIĆA” na spisku u podnožju Internet stranice, koji se nalazi na svim njenim stranama.

 • IZMENE PRAVILNIKA O UPOTREBI KOLAČIĆA

  • Ovaj Pravilnik o upotrebi kolačića izmenjen je 20/07/2023. godine.

Idite na odeljak